Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

17:02
17:02
Sponsored post
06:46
 
 
Reposted byZasadniczoNIE ZasadniczoNIE
17:01
8141 502f 500
Reposted fromdygoty dygoty viairbjarbirb irbjarbirb
17:01
5823 534a 500
Reposted frommiischa miischa viairbjarbirb irbjarbirb
17:01
Możesz powiedzieć komuś prosto w oczy, że ci chujowo, ale on po minucie zacznie napierdalać o tym, że gorąco dziś, że wyjazd się zbliża, że sesja, że wakacje.
http://ciemnoglodno.blogspot.com/
Reposted fromwerterowska werterowska viairbjarbirb irbjarbirb
17:00
7563 69a8 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk viairbjarbirb irbjarbirb
16:59

Childhood photos of the Game of Thrones' cast

May 26 2015

17:51
17:50
17:50
7870 4538
17:43
4460 3891
17:42
Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do ciebie bez żadnej magii.
(...)Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić po tysiąckroć. Zaś taki, którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, jeno ból.
17:42
17:42
17:42
17:42
Tak, kobiety mają porąbany mózg. Tworzenie scenariuszy, rozbieranie prostej sytuacji na mikro albo nawet nano-kawałki, doprowadzanie do tego możliwych rozwiązań i myśli… to nasze hobby. 
17:41
- Telefon Ci dzwoni, nie odbierzesz?
- Jak kocha to poczeka.
- A jak nie kocha?
- To po co odbierać?
— Z serii "Żelazna kobieca logika"
17:40
17:37
17:37
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...